Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:06
-00:30:56
+00:48:24
7278 2665
K30 : 1226
239 / 247
-00:09:22
+00:41:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii