Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:35
-00:38:27
+00:40:53
6885 2388
K30 : 1097
309 / 337
-00:28:58
+00:33:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii