Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:29
-00:48:33
+00:30:47
5236 1410
K20 : 391
159 / 227
-00:26:49
+00:29:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii