Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:12
-00:26:50
+00:52:30
7354 2724
K20 : 687
226 / 227
-00:05:06
+00:51:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii