Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:44
-00:43:18
+00:36:02
6259 1972
K30 : 917
21
262 / 324
-00:24:29
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii