Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:48:21
+00:30:59
5300 1440
K30 : 662
243 / 337
-00:38:52
+00:23:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii