wioleta wołos

MWM SOS / Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:03
-00:44:59
+00:34:21
5971 1806
K30 : 837
8 8
270 / 327
-00:22:43
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii