marta biernacka

MWM SOS / Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:47:45
-01:02:17
+00:17:03
1147 91
K30 : 45
2 2
62 / 327
-00:40:01
+00:09:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii