Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:43
-00:58:19
+00:21:01
2234 277
K30 : 130
63 / 247
-00:36:45
+00:14:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii