Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:56
-00:44:06
+00:35:14
6129 4235
M20 : 854
192 / 227
-00:22:22
+00:34:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii