JOANNA WISNIEWSKA

JOHNSON&JOHNSON POLAND
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:56:38
-00:46:41
+00:26:57
3228 682
K30 : 281
2
146 / 250
-00:25:53
+00:26:57
00:54:44
-00:55:18
+00:24:02
3178 522
K30 : 251
1
151 / 327
-00:33:02
+00:16:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii