Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:48:01
+00:31:19
5370 1485
K30 : 684
176 / 247
-00:26:27
+00:24:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii