Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:57
-00:32:51
+00:36:03
5577 1736
K30 : 767
217 / 251
-00:21:59
+00:33:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii