Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:56
-00:40:06
+00:39:14
6721 2277
K20 : 595
152 / 162
-00:15:52
+00:39:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii