Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:34:30
+00:34:24
5318 1582
K30 : 702
241 / 300
-00:26:02
+00:31:27
01:07:59
-00:42:03
+00:37:17
6475 2111
K30 : 977
262 / 298
-00:16:47
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii