Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:13
-00:49:49
+00:29:31
4918 1254
K30 : 584
230 / 337
-00:40:20
+00:22:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii