ANNA JAKUBEK

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:12
-00:46:50
+00:32:30
5631 1622
K40 : 366
403 347
235 / 302
-00:31:15
+00:27:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii