Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:50
-00:37:12
+00:42:08
6976 2453
K40 : 574
79 / 83
-00:06:12
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii