Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:03
-00:38:59
+00:40:21
6836 2351
K40 : 554
77 / 83
-00:07:59
+00:30:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii