Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:07
-00:20:41
+00:48:13
6539 2333
K30 : 1010
221 / 224
-00:10:53
+00:43:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii