Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:00
-00:49:02
+00:30:18
5117 1347
K30 : 623
224 / 329
-00:30:41
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii