Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:10
-00:49:52
+00:29:28
4904 1245
K20 : 351
112 / 162
-00:25:38
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii