Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:03
-00:41:59
+00:37:21
6492 2122
K30 : 979
293 / 326
-00:20:13
+00:34:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii