Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:43:49
+00:35:31
6177 1922
K20 : 518
197 / 227
-00:22:05
+00:34:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii