Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:45
-00:41:17
+00:38:03
6582 2188
K30 : 1010
288 / 329
-00:22:56
+00:32:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii