Marcelina Daszkiewicz

Marcelina Daszkiewicz
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:59:18
-00:50:44
+00:28:36
4655 1128
K30 : 523
1
202 / 329
-00:32:23
+00:23:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii