Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:31
-00:46:31
+00:32:49
5706 1667
K30 : 769
251 / 326
-00:24:45
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii