Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:20
-00:58:42
+00:20:38
2120 249
K20 : 76
72 / 227
-00:36:58
+00:19:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii