Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:57
-00:36:18
+00:42:04
5817 4628
123 / 136
-00:14:50
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii