Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:39
-00:44:23
+00:34:57
6077 1865
K30 : 861
274 / 337
-00:34:54
+00:27:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii