Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:30
-00:39:32
+00:39:48
6782 2318
K30 : 1059
219 / 247
-00:17:58
+00:32:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii