Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:34
-00:41:28
+00:37:52
6560 2173
K30 : 1000
279 / 324
-00:22:39
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii