Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:46:49
+00:32:31
5637 1625
K30 : 750
237 / 324
-00:28:00
+00:26:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii