Olga Chernyshova

Diebold Nixdorf
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:07:52
-00:42:10
+00:37:10
6455 2096
K30 : 972
5
281 / 329
-00:23:49
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii