Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:40:42
+00:38:38
6637 2225
K30 : 1024
284 / 324
-00:21:53
+00:32:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii