Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:56
-00:48:06
+00:31:14
5356 1478
K30 : 681
175 / 247
-00:26:32
+00:24:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii