Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:46:56
+00:32:24
5609 1613
K30 : 744
251 / 329
-00:28:35
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii