Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:02
-00:47:00
+00:32:20
5589 1605
K30 : 742
257 / 327
-00:24:44
+00:24:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii