Katarzyna Wołek

Nauka Biega
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:36
-00:43:26
+00:35:54
6247 1964
K30 : 912
1
280 / 326
-00:21:40
+00:32:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii