Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:53
-00:42:09
+00:37:11
6458 2099
K30 : 974
289 / 337
-00:32:40
+00:30:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii