Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:10
-00:41:05
+00:37:17
5226 918
110 / 136
-00:19:37
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii