Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:01
-00:49:01
+00:30:19
5123 3772
M30 : 1574
221 / 327
-00:41:38
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii