Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:14
-00:43:48
+00:35:32
6178 1923
K30 : 890
273 / 329
-00:25:27
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii