Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:16
-00:49:46
+00:29:34
4940 1264
K30 : 588
206 / 324
-00:30:57
+00:23:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii