Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:01
-00:44:01
+00:35:19
6147 1906
K20 : 514
195 / 227
-00:22:17
+00:34:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii