Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:43:55
-01:04:20
+00:14:02
230 17
12 / 260
-00:53:31
+00:09:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii