Justyna Duda

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:52
-00:43:27
+00:30:11
4147 1090
K30 : 441
582 354
181 / 250
-00:22:39
+00:30:11
01:03:00
-00:36:48
+00:32:06
4863 1330
K30 : 595
561 539
196 / 262
-00:27:26
+00:26:13
01:07:10
-00:42:52
+00:36:28
6326 2011
K30 : 933
484 413
280 / 327
-00:20:36
+00:29:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii