Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:41
-00:51:21
+00:27:59
4483 1054
K30 : 489
195 / 329
-00:33:00
+00:22:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii