Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:14
-00:44:48
+00:34:32
6004 1825
K30 : 843
267 / 329
-00:26:27
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii