Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:43:25
+00:35:55
6248 1965
K30 : 913
261 / 324
-00:24:36
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii